Εσωτερική σκίαση / Σύστημα Perfect Fit

Σύστημα Perfect Fit

  • Πρακτική λύση στην εσωτερική σκίαση. Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπο αλουμινίου χωρίς διάτρηση, σε πλαίσιο που κινείται μαζί με το παράθυρο η την πόρτα που ανοίγει ή κλείνει.
  • Εύκολη τοποθέτηση.
  • Επιλογή στο χρώμα του πλαισίου.