Καποτίνες

Τέντα καμπύλη κατάλληλη για την κάλυψη εισόδων και παραθύρων. Σταθερή κατασκευή από αλουμίνιο με πανί ή PVC. Χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη.