Ρόλλερ με επιλογή ολικής ή μερικής σκίασης. Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

F1
F2
F3
F4
F5